پرداخت اینترنتی حق بیمه


اطلاعات پرداخت الکترونیک

* شناسه واریز بیمه نامه :
* مبلغ :
واریز به شماره حساب : 5400000047
 
 
   


تذکر مهم :
 1- کد شناسه واریز: عددی 17 رقمی است و تا پایان مدت بیمه نامه تغییر نمی کند. این کد در برگه اقساط (اعلامیه واریز وجه) درج شده است.
 2- حساب بانکی: اقساط این بیمه نامه را فقط به حساب جام بشماره 47 000 000 54 نزد بانک ملت واریز می گردد.
 3- هر بیمه نامه "کد شناسه واریز" جداگانه دارد، از پرداخت اقساط سایر بیمه نامه ها با یک شناسه واریز اجتناب فرمائید.
 4- واریز زودتر / دیرتر از موعد سررسید، منجر به افزایش / کاهش اندوخته بیمه نامه خواهد شد.
 5- مقرر است بعد از 24 ساعت تائید وصول وجه از طریق سامانه پیامکی 30002171 به اطلاع بیمه گذار رسانده شود . لذا از صحت شماره تلفن همراه خود در بیمه نامه اطمینان حاصل فرمایند .